Psychotronika

Zabývám se prováděním různých psychotronických měření.
Např. Prověřování, jak je kdo spolehlivý, pracovitý, nebezpečný.

Dále umím změřit z kolika procent je daný člověk dobrý, průměr v ČR je 78%, což značí 78% kladných vlastností oproti 22% negativních vlastností.

Provádím také měření IQ, EQ, zjišťování vhodnosti potravin, vitamínů, minerálů, atd.

Také umím prověřit vhodnost místa na spaní, bydlení, dovolenou, atd.

Pomocí psychotroniky rovněž provádím zjišťování statistik z různých oblastí,
Např. Otázka kolik procent občanů ČR tzv. „bílých“ okrádá nebo okrádalo v minulosti svého bližního či svůj stát vyšlo takto: 82% a při té samá otázce na „romy“, občany ČR, vyšla takto: 88%.
Stačí se podívat, kdo vytuneloval tuto republiku a též tunel Blanka, který byl o 16 miliard předražen a kolik tam při tom bylo romů, černochů, muslimů, asiatů. Odpovědí je, že +/- 0,
takže z hlediska reality musím souhlasit s tím, co jsem psychotronicky změřil a tím pádem nemohu být rasista.

Dále je zajímavé měřit, jak má kdo, koho rád? Průměrný český manžel má manželku rád v průměru na 73 a manželka svého manžela má ráda na 71 bodů.
Od 67 bodů to značí trochu ano a od 70 bodů výš je to ANO. Pod 67 bodů to značí NE. Takto lze prověřit vztah kohokoliv: milenců, manželů, kolegů, dětí, zvířat, atd.

Dobrá otázka je také jakou má kdo duchovní úroveň (vyspělost vědomí)?
Např. Buddha má 92, Bodhidharma 89,5; Kristus 94; Konfucius 88; Lao C 90; Mahavíra 89; Krišna 88; P. Marie 89; Josef z Nazaretha 91;
Eduard Tomaš 88,5; Osho 92; Mohamed 87,8; Pavla Kašparcová 88,5; Zezulka 88,7.