Tvarové zářiče - Archiv

Svět tvarů je v neustálém kontaktu s naším organismem.
Tvar, který působí na nás a naše okolí, vyzařuje nebo transformuje tuto energii, nazýváme tvarovým zářičem. Jsou to různé geometrické útvary, které jsou schopny vyzařovat, pohlcovat, odrážet, či měnit tvar našeho biopole, a tím ovlivňovat naší energetickou bilanci, a přitom i naše zdraví (preventivně i léčebně).
V alternativní medicíně už dávno není tajemstvím, že hlavní příčinou všech nemocí je nedostatek vnitřní energie. A právě tu nám mohou zprostředkovat a harmonizovat právě tyto tvarové zářiče, biogenerátory.
Základní životní energie jsou známy tisíce let, ale novodobá věda je odhalila teprve nedávno. Praktické využití pro regulaci a harmonizaci naší bioenergie nám nabízí celá řada těchto tvarových zářičů.
Umíme již provádět i jejich vědecké měření, a to na revolučním diagnostickém přístroji PROGNOS, jenž byl původně vyvinut pro kosmonautiku. Dokonale měří bioenergii a její harmonii, a to u všech orgánů našeho těla. Můžete si tak ověřit, zda váš lék, potravinový doplněk či oblíbené jídlo je pro vás vhodné a stejně tak zjistíte, který biogenerátor je pro vás nejvhodnější.
V zemích západní Evropy se už přístroj Prognos běžně využívá, u nás jsou zatím bohužel pouze dva.

Níže si můžete prohlédnout mnou vytvořené tvarové zářiče.01-TZarchiv1 02-TZarchiv2 03-TZarchiv3 04-TZarchiv4
05-TZarchiv5 06-TZarchiv6 07-TZarchiv7 08-TZarchiv8
09-TZarchiv9 10-TZarchiv10 11-TZarchiv11 12-TZarchiv12
13-TZarchiv13 14-TZarchiv14 15-TZarchiv15 16-TZarchiv16
17-TZarchiv17 18-TZarchiv18 19-TZarchiv19 20-TZarchiv20
21-Video - Tvarové zářiče